Sa oled siin

Vastuvõtuajad

Puhkusel olevad teenistujad

Kantseleispetsialist Asta Õilsalu 5.06. - 2.07.2017, asendab Mare Rebban, 336 3759

Peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel 19.06. - 4.07.2017, asendab Ene Eljas336 3775

Vallasekretär Piia Lipp 26.06. - 16.07.2017, asendab Tarvo Nurgamaa 336 3778

Registripidaja Külli Korsten 26.06. - 16.07.2017, asendab Merike Vahe 336 3741

Sotsiaaltoetuste spetsialist Karin Orel 26.06. - 16.07.2017, asendab Sirle Lumiste 333 1184

Ametinimetus vastuvõtuajad tel mob
vallavanem
Eduard East
E 15:00-16:30
N 9:00-10:00
336 3740 5304 9699
abivallavanem
Vadim Ivlijev
E 15.00-16.30
N 9.00-10-00
336 3742 513 4441
vallasekretär
Piia Lipp
E 15:00-16:30
N 9:00-10:00
336 3746 525 3825
haridus-, kultuuri-ja noorsootöö nõunik
Ingar Dubolazov
E 13.00-16.30
N 9.00-12-00
336 3766  
registripidaja
Külli Korsten
E, T, N 8:00-11:00,
13:00-16:00
R 8:00-12:00
336 3777
506 9180
kantselei spetsialist
Asta Õilsalu
E 13.00-16.00
T 8:00-10:00
N 10:00-12:00
336 3758 5300 9875
maakorraldaja
Serli Murik
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3752 5302 7530
ehitusspetsialist
 
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3770  
arhitekt
Andres Toome
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3771  
planeerimisspetsialist
Riho Nõmmik
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3748
5302 0557
GIS spetsialist
asendab Serli Murik
E 9:00-12:00
R 9:00-12:00
336 3752 53027530
majandusspetsialist
Aivo Tamm
E 15:00-16:30
N 9:00-11:00
336 3769 506 2846
keskkonnaspetsialist
Svetlana Jürgens
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3768
5309 6090
heakorraspetsialist
Liivi Mölder
E 13:00-16:30
N 13:00-16:00
336 3768 516 4097
vallavara spetsialist
Jevgeni Fedorenko
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3749 5854 2732
järelevalveinspektor
Pjotr Gavrilov
E 13:00-16:30
N 9:00-12:00
336 3754
5306 5722
sotsiaalteenistuse juht
Sirli Tammiste
E 9:00-12.00
N 9.00-11:00
336 3751
5347 4238
sotsiaaltoetuste spetsialist
Karin Orel
E, T, N 9:00-11:00,
13:30-16:00
R 9:00-11:00
336 3776 5344 3520
sotsiaaltoetuste spetsialist
Sirle Lumiste
E, T, N 9:00-11:00,
13:30-16:00
R 9:00-11:00
333 1184 5345 2269
lastekaitse spetsialist
Ene Eljas
E 9:00-12:00,
13:30-16:00
N 9:00-12:00,
13:30-16:00
336 3775 520 1193
peresotsiaaltöötaja
Pille Rüütel
E 9:00-12:00,
13:30-16:00
N 9:00-12:00,
13:30-16:00
336 3774 5342 6798
eakate ja puuetega inimeste spetsialist
Kersti Vihmann
E 9:00-12:00,
13:30-16:00
N
9:00-12:00,
13:30-16:00
336 3773 5306 8566